Reseförsäkring – i hemförsäkringen

Hem / Reseförsäkring

Mycket kan hända när du är ute och reser, och det är viktigt att vara ekonomiskt skyddad mot eventuella olyckor. Att behöva sjukvård eller ersätta skador när du är utomlands kan bli dyrt om du inte har rätt försäkringar. Vet du om att du har en reseförsäkring i din hemförsäkring? Här berättar vi allt du behöver veta om försäkringar inför resan.

Reseförsäkring i din hemförsäkring

Din hemförsäkring är ett grundläggande ekonomiskt skydd för många saker, inte bara saker som händer i hemmet. Om du har en hemförsäkring har du till exempel alltid ett visst ekonomiskt skydd på resor, även utomlands. Reseskyddet, som ingår i alla hemförsäkringar, gäller vanligtvis i 45 dagar och räcker oftast om du ska i väg på en vanlig semesterresa. Du kan läsa mer om vad som ingår i hemförsäkringens reseskydd hos Konsumenternas.se, en oberoende konsumentupplysningstjänst.

Teckna hemförsäkring med reseförsäkring

Om du inte redan har en hemförsäkring, rekommenderar vi starkt att du tecknar en, oavsett om du ska ut och resa eller inte. Din hemförsäkring skyddar dig ekonomiskt dels om dina saker blir stulna eller skadade, men innehåller även saker som överfallsskydd, ansvarsskydd och rättsskydd. Hos en rådgivare och försäkringsbolag som WaterCircles kan du teckna hemförsäkring med reseskydd, som dessutom kan utökas med Resextra, ett tillägg som ger skydd mot avbokade och avbrutna resor.

Vad ingår i en hemförsäkring

Hemförsäkringen ger ett grundläggande skydd för många saker, och kan oftast utökas med fler skydd. I alla hemförsäkringar ingår åtminstone:

  • Egendomsskydd – vid skador och stöld
  • Reseskydd – för semesterresor på 45–60 dagar
  • Överfallsskydd – vid fysiskt våld eller sexualbrott
  • Ersättning för merkostnader – vid oförutsedda utgifter i samband med en olycka
  • Rättsskydd – om du behöver anlita juridiskt ombud vid en tvist
  • Ansvarsskydd – om du blir ersättningsskyldig efter en olycka
  • ID-skydd – ingår i de flesta hemförsäkringar och ger stöd vid ID-kapning

Arbeta eller studera utomlands

Om du ska göra en längre resa utomlands för att arbeta eller studera räcker inte reseskyddet i din vanliga hemförsäkring. Eventuella skador eller olyckor som uppstår i arbete, praktik eller studiesammanhang kräver en separat försäkring. Även separata reseförsäkringar saknar ofta dessa skydd, så om du har tänkt stanna längre utomlands för annat än semester – kontrollera vad din reseförsäkring täcker och fundera på om du behöver vara ytterligare försäkrad.

Hitta en försäkring för utlandsstudier

Oavsett om du reser med intentionen att plugga, eller om du bara fastnar för ett resmål på semestern och vill stanna och studera, bör du teckna en separat försäkring för utlandsstudier. Hos ett försäkringsbolag som Folksam finns specifik försäkring för dig som ska plugga utomlands, som skyddar mot materiella skador, överfall och andra olyckor som kan drabba dig under utlandsvistelsen.

Reseförsäkring utan hemförsäkring

Om du inte har en hemförsäkring och inte heller vill teckna en just nu, kan du hos många försäkringsbolag teckna en separat reseförsäkring. Detta kan också vara relevant om du ska vara bortrest längre tid än de 45 dagar som hemförsäkringen täcker. Kolla dessutom upp exakt vad din hemförsäkring täcker – om du ska ägna dig åt aktiviteter som inte täcks av hemförsäkringen kan du behöva teckna en utökad separat reseförsäkring. Detta kan röra sig om riskfyllda aktiviteter som bergsklättring, fallskärmshoppning eller liknande.

Teckna en utökad reseförsäkring

Om du ska vara borta längre än 45 dagar finns det flera försäkringsbolag att välja mellan. Hos exempelvis Europeiska ERV kan du teckna reseförsäkring för långtidsresor för upp till 365 dagar – eller ännu längre. Här kan du teckna specifika försäkringar beroende på vad du ska göra, som paketet ”Backpacker” eller ”Extremsport”. Läs även mer om separata reseförsäkringar och jämför försäkringsbolag hos Konsumenternas.se.